Aanleg


Bij de aanleg van elke tuin streven wij naar een ecologisch evenwicht. De natuur is ons voorbeeld en de tuinen die wij aanleggen noemen we dan ook natuurtuinen. Elke tuin, groot of klein kan een natuurtuin zijn.


Wij houden rekening met het bodemleven, de seizoenen en de dieren die leven in de tuin. De bevordering en in standhouding van deze natuurlijke ecosystemen gebeurt bijvoorbeeld door middel van hout- en insectenwallen, natuurvijvers, inheemse beplanting, nestkasten en hergebruik van materialen.


Ook streven wij naar een zo klein mogelijke afvalstroom door bijvoorbeeld snoeihout en tuinafval te recyclen tot compost. Wij zien een natuurtuin als een duurzame samenwerking tussen mens, plant en dier waarbij elk component even belangrijk is.