Ontwerp


Bij het ontwerpen van een tuin wordt in nauwe samenspraak met de klant de wensen en mogelijkheden van een ecologische tuin besproken en vormgegeven in schetsen en tekeningen. Ook het bestrating- en beplantingsplan zijn onderdeel van het ontwerp.


Wanneer beide partijen tevreden zijn over het ontwerp kan overgegaan worden tot tuinaanleg. Wij staan positief tegenover eigen bijdragen en initiatieven bij het ontwerp en de aanleg van de tuin.