Onderhoud


Onze onderhoudswerkzaamheden gaan van het bijhouden van de beplanting en bestrating tot boomverzorging en het snoeien van hoogstamfruitbomen. Wij streven naar een natuurlijke wijze van tuinonderhoud waarbij rekening wordt gehouden met de seizoenen.


Het idee is de natuur het werk te laten doen. Zo gebruiken wij geen chemische producten of kunstmest en passen wij biologische onkruid bestrijding toe. Het onderhoud van de tuin wordt vastgelegd in een beheersplan, hierin maken wij een vijf- tot tienjarenplan voor (toekomstig) onderhoud van de tuin. Dit plan kan, wanneer wenselijk, gekoppeld worden aan een jaarcontract.